Viscerale therapie

Viscerale therapie is een therapievorm waarbij als aangrijpingspunt de fascie (bindweefsel) gebruikt wordt. Het lichaam bestaat voor een groot deel uit facie en verbindt uiteindelijk alle structuren binnen het lichaam. Behalve de organe, worden ook bloedvaten en zenuwen omgeven door facie. Door bv een operatie of infectie kunnen verklevingen ontstaan in het lichaam, waardoor de beweeglijkheid van de facie en de omliggende structuren afneemt. Dit kan dan klachten veroorzaken.

Met viscerale mobilisaties probeer ik de oorzaak van de klachten op te sporen en gericht te behandelen. Het gebeid waar  u de klacht ervan, is niet zonder meer de plek waar de oorzaak van de klacht zit. Vandaar dat altijd het gehele lichaam wordt onderzocht.

Voor een visceraal therapeut zijn zijn of haar handen het belangrijkste instrument. Met achten technieken worden de betreffende restricties behandeld met als doel het zelfherstellend vermogen van het lichaam aan te spreken en zodoende de balans in het lichaam terug te brengen.

De grondlegger van deze therapievorm is Dr. J.P. Barral.