Systemisch werken

Ook wel familie-opstellingen genoemd.
Deze vorm van psychotherapie maakt het onbewuste innerlijke beeld dat iemand heeft zichtbaar en ervaarbaar via de opstelling. Dit onbewuste beeld gaat veel verder dan de verstandelijke ideeën erover. Het onbewuste geeft toegang tot onderdrukte emoties. Door dit systemisch werken kunnen de gevolgen voor het bewuste gedrag inzichtelijk gemaakt worden. Door deze bewustwording ontstaat veel meer keuzevrijheid.

Een familieopstelling wordt veelal gebruikt bij

  • Overgenomen emotie, vooral kinderen zijn meesters in het overnemen van een emotie.
  • Innerlijke conflicten.

Bij Dyvision wordt voornamelijk systemisch gewerkt in een individuele sessie. Dit betekent dat voorwerpen een persoon ’representeren‘.
De cliënt stelt de voorwerpen op in de ruimte op de voor hem of haar juiste plek, ook ten opzichte van elkaar. Door het stellen van vragen en het verwerken van gevoelens ontstaat er een opstelling die de achterliggende aspecten van het vraagstuk laat zien. Verstrikkingen kunnen aan het licht komen die hebben geleid tot een blokkade in het leven can de cliënt. Aan de hand van eenvoudige instructies van de begeleider wordt beweging in de blokkade gebracht, waardoor deze geheel of gedeeltelijk kan verdwijnen.